Vrijdag 24 Mei

‘We moeten in de zorg veel verder vooruit kijken’

Dalende inkomsten, stijgende kosten, nijpende personeelstekorten en cliënten die steeds complexere zorg vragen – je zult dezer dagen maar aan het roer staan van een zorgorganisatie. Toch slaagt directeur Bedrijfsvoering Charles van Eemeren erin om de Helmondse zorgaanbieder ORO financieel gezond te houden, locaties te verduurzamen én te investeren in het geluk van cliënten en medewerkers. ‘ORO is absoluut een duurzame koploper in deze regio’, vindt Mark de Kievit, Accountmanager Grootzakelijk bij Rabobank.

ORO is een grote zorgaanbieder in de Peel. ‘Onze stichting levert zorg, ondersteuning en begeleiding aan ruim 2.000 mensen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. We hebben zo’n tachtig locaties’, vertelt Van Eemeren, die al negentien jaar bij ORO werkt. Dat hij in de loop der jaren voor steeds grotere uitdagingen kwam te staan, ontmoedigt hem niet. ‘Sterker nog; het motiveert me juist, want ik heb het gevoel dat ik van betekenis kan zijn. Daarom zit ik ook in het sectorbestuur van Fizi, de beroepsvereniging voor zorgfinancials. Als wij de zaken financieel goed op orde hebben, kunnen onze collega’s meer betekenen voor cliënten.’ etens.

De tijd vooruit

Dat Van Eemeren nog steeds lekker in de wedstrijd zit, ontgaat ook Accountmanager Mark de Kievit niet. Zijn eigen ervaring in de zorg, gecombineerd met de expertise van het landelijke sectorteam Gezondheidszorg en de Medicidesk van Rabobank, geven hem een goed beeld van de sector. ‘Wat mij opvalt, is dat ze bij ORO hun tijd steeds een paar jaar vooruit zijn. Charles klopte al vóór corona bij ons aan met omvangrijke plannen voor de verduurzaming van het vastgoed. We knipten de bouwplannen op in drie fasen en zorgden voor een snelle, passende financiering. De rente stond laag en de energie- en bouwkosten waren toen nog normaal; het is echt een goede zet van ORO geweest.’

Duurzame dagbesteding

ORO besloot zich in 2019 aan te sluiten bij de Green Deal Zorg Helmond/Peel. Het beste resultaat dat daaruit voortvloeide, vindt Van Eemeren de duurzame afvalverwerking op het terrein Het Rijtven. ‘Onze afdeling Facilitair heeft daar samen met cliënten echt iets moois neergezet: zij halen nu samen het afval op met een nieuwe elektrokar. Het is beter voor het milieu, goedkoper voor ORO én een leuke dagbesteding voor cliënten. Echt een win-win-win’, vertelt hij. De inspanningen van ORO werden in 2023 beloond met het bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorg, een milieumanagementsysteem dat duurzaamheid in de zorg bevordert.

Het rendement van geluk

Ook de proactieve manier waarop ORO investeert in het werkgeluk van medewerkers vindt De Kievit een compliment waard. ‘In de zorg bestaat ongeveer 70% van de omzet uit personeelskosten, dat is meer dan in elke andere sector. Als je die kosten weet te beheersen, bijvoorbeeld door het ziekteverzuim laag te houden en weinig extern personeel in te huren, vertaalt zich dat direct in een hoger rendement.’

Van Eemeren is blij met de brede ondersteuning van Rabobank. ‘Mark en zijn collega’s zorgen ervoor dat wij ons op de verre toekomst kunnen richten. De tijd van ‘meer doen met minder’ is voorbij, de vergrijzing vraagt om rigoureuze, andere keuzes in de zorg. Daar moet je nú al in investeren.’ Denken in doemscenario’s doet hij echter niet. ‘Ik zie overal kansen, bijvoorbeeld op het gebied van technologie. Zo gebruiken wij tegenwoordig MijnEigenPlan, dat is een digitaal planbord met een app waarop cliënten zelf kunnen zien welke activiteiten en afspraken er op het programma staan. Ze kunnen zich daar zélf voor aan- en afmelden, dat scheelt ook onze begeleiders tijd.‘

Cliënten helpen elkaar

De samenwerking met ouderenzorgorganisatie De Zorgboog op locatie de Ruijschenbergh in Gemert is een ander voorbeeld van een kans die ORO met het oog op de toekomst wist te verzilveren. ‘We delen het pand en stimuleren onze cliënten om samen op te trekken, zodat ze elkaar op allerlei manieren kunnen helpen. Het leidt tot leuke contacten én onze zorgmedewerkers houden tijd over voor andere dingen. Dit is het verhaal van de toekomst.'

Rabobank zal zijn klanten steeds actiever gaan stimuleren om toekomstbestendig te worden. ‘Zo kunnen ze advies inwinnen bij onze duurzaamheidsexperts en bieden we steeds meer mooie kortingen aan voor klanten die duurzame keuzes maken’, vertelt De Kievit. ‘Duurzaamheid in brede zin wordt een steeds belangrijker criterium voor succes.’

Wil jij als zorgondernemer ook duurzaam groeien?
Neem dan contact op met Mark de Kievit, Accountmanager Grootzakelijk, Sectorteam Gezondheidszorg: 06-10321685 of Mark.de.Kievit@rabobank.nl. Of neem een kijkje op de website.

 

Bron Rabobank