Brainport Ondernemers Prijzen


De Brainport Ondernemers Prijzen (BOP) zijn eervolle erkenningen die worden  toegekend aan succesvolle ondernemers en organisaties in de dynamische regio van Brainport Eindhoven. Deze prestigieuze prijzen zijn bedoeld als een krachtige waardering voor ondernemerschap, innovatie en de aanzienlijke economische impact die deze visionaire leiders hebben in de regio. Daarbij zijn duurzame en sociale betrokkenheid vanzelfsprekende randvoorwaarden.

Het hoogtepunt van dit eerbetoon vindt plaats tijdens het BOP Event, een schitterend evenement gehouden in Eindhoven. Deze avond is volledig gewijd aan het vieren van ondernemerschap met visie en biedt een uitgebreid programma met inspirerende activiteiten, waarbij netwerken en plezier centraal staan. De avond wordt verrijkt met boeiende key-notes, vermakelijk entertainment, en overvloedige netwerkmogelijkheden tijdens het diner en de afsluitende borrel, waardoor het een onvergetelijke ervaring wordt.

Tijdens het evenement worden de felbegeerde Brainport Ondernemers Prijzen uitgereikt:

Wim van der Leegte Award’, ‘ASML Young Makers Award’ en ‘Rabobank Inspiratie Award’. Deze vinden hier hun weg naar de verdienstelijke winnaars.

De genomineerden zullen onder het scherpzinnige toezicht van de dagvoorzitter hun visie delen en de kans krijgen om te argumenteren waarom zij deze prestigieuze trofee verdienen.

De bezielende kracht achter dit inspirerende evenement zijn de juryleden. Zoals de naam al suggereert, gaat deze zoektocht op zoek naar niets minder dan de crème de la crème onder de ondernemers. Gezien de rijke diversiteit aan ondernemers, bedrijven en sectoren, wordt elk jaar een beoordeling uitgevoerd binnen een specifiek thema. De jury, samengesteld uit lokale 'captains of industry' uit uiteenlopende disciplines, velt een scherp en weloverwogen oordeel over de kandidaten.

Het BOP Event voor Brainport is een groots ondernemersevent waarbij jaarlijks meer dan 500 bezoekers samenkomen om de successen van ondernemerschap te vieren.

Tijdens het BOP event vindt een dynamisch en inspirerend programma plaats dat gericht is op het eren en vieren van ondernemerschap, innovatie en economische impact in de Metropoolregio. Onderstaand een gedetailleerd overzicht van wat je mag verwachten van het AYMA & BOP Event:

Uitreiking van prijzen: de hoogtepunten van de avond zijn de uitreikingen van de Brainport Ondernemers Prijzen ‘Wim van der Leegte Award’, ‘ASML Young Makers Award’ en ‘Rabobank Inspiratie Award’. Winnaars worden gehuldigd voor hun buitengewone prestaties en bijdragen aan ondernemerschap, duurzame innovatie, denkend vanuit de Sustainable Development Goals, en sociale cohesie in de Metropoolregio. Met de Rabobank Inspiratie Award is een sterke maatschappelijke component toegevoegd, deze weerspiegelt het streven naar brede welvaart binnen het project

 1. Keynote-Sprekers: toonaangevende figuren uit het bedrijfsleven, de wetenschap of andere relevante domeinen delen inspirerende inzichten en verhalen over hun eigen ondernemersreis. Deze keynotes dienen als bronnen van motivatie en kennis voor de aanwezigen.
 2. Netwerkmogelijkheden: het evenement biedt uitgebreide gelegenheden voor deelnemers om te netwerken. Dit kan plaatsvinden tijdens de ontvangst, het diner en de afsluitende borrel. Ondernemers, professionals en andere belanghebbenden krijgen de kans om contacten te leggen en zakelijke connecties te versterken.
 3. Panelgesprekken en discussies: in het ondernemerspanel gaan experts, winnaars en andere invloedrijke figuren in gesprek over actuele thema’s, trends en uitdagingen in het onder-nemerschap.
 4. Presentaties van genomineerden: genomineerden voor de prijzen krijgen de gelegenheid om hun ondernemersvisie te delen. Ze worden bevraagd door de dagvoorzitter of het publiek over hun strategieën, prestaties en de impact van hun onderneming.
 5. Entertainment: om een ontspannen en plezierige sfeer te creëren biedt het event ook entertainment zoals muziek, kunstenaars en andere culturele optredens.
 6. Thema van het jaar: jaarlijks kiest de jury een ander thema. De prijzen en activiteiten worden afgestemd op dit thema.

 

Het BOP Event biedt een unieke kans om te verbinden, te leren en samen te werken aan de groei en innovatie van het bedrijfsleven in deze dynamische regio.

Kortom het  event is vooral een gelegenheid om te leren, te inspireren, te netwerken en te genieten van een avond vol ondernemerschap en visie.

Tijdens deze bijeenkomst heb je de gelegenheid om andere ondernemers, professionals, en vertegen- woordigers uit de Brainport regio te ontmoeten, evenals relaties van de initiatiefnemers, kandidaten en sponsoren, en vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen in de Metropool regio. Zowel de overheid als kennisinstellingen zijn vertegenwoordigd tijdens deze bijzondere avond. Dit biedt niet alleen waardevolle netwerkkansen, maar biedt ook de mogelijkheid om duurzaamheidsinzichten te delen in het kader van de meest recente ontwikkelingen in de Brainport regio.

Het Brainport Ondernemers Prijzen Event wordt gehouden met verschillende doelstellingen en motieven:

 1. Erkenning en ondernemerschap: het evenement is bedoeld om ondernemerschap te erkennen en te vieren in de Brainport regio. Door de uitreiking van de Prijzen wil men de prestaties onder de aandacht brengen en waardering vragen voor het ondernemerschap.
 2. Stimulering van innovatie: het BOP Event heeft als doel innovatie te bevorderen. Door succesvolle ondernemers te belonen, moedigt het evenement een cultuur van creativiteit en vernieuwing aan, wat essentieel is voor economische groei en ontwikkeling.
 3. Economische impact benadrukken: de Prijzen legt de nadruk op de economische impact van ondernemerschap in de regio. Het erkent bedrijven die niet alleen innovatief en winstgevend zijn, maar ook de duurzaamheidsaspecten hoog in het vaandel hebben en daarmee bijdragen aan de groei en bloei van de lokale economie.
 4. Inspiratie voor anderen: door succesverhalen te delen en ondernemers in de schijnwerpers te zetten, fungeert het BOP Event als een inspiratiebron voor andere ondernemers en start-ups. Het motiveert hen om ambitieus te zijn en hun eigen visie na te streven met oog voor de brede welvaart.
 5. Netwerkmogelijkheden bieden:  het evenement biedt uitgebreide netwerkmogelijkheden. Dit stelt ondernemers en professionals in staat om waardevolle connecties te leggen, samen- werkingen te verkennen en de zakelijke gemeenschap in de regio te versterken.
 6. Bijdragen aan gemeenschap en trots: het houden van een prestigieus evenement zoals BOP Event draagt bij aan een gevoel van gemeenschap en trots binnen de regio. Het verenigt de lokale ondernemersgemeenschap en benadrukt het belang van hun bijdragen.
 7. Bevordering van best practices: door de uitreiking van de Prijzen worden best practices en succesvolle strategieën benadrukt. Dit dient als een leermoment voor andere ondernemers en bedrijven, waardoor ze waardevolle inzichten kunnen op doen.
 8. Positionering van de regio: het evenement draagt bij aan de positionering van Brainport als een hub voor innovatie en ondernemerschap. Het vergroot de zichtbaarheid van de regio op nationaal en internationaal niveau.

 

Als waarborg voor de transparantie zal de organisatie ondergebracht worden in een Stichting, met een Comité van Aanbeveling (bestaande uit aansprekende namen uit de regio), en een Bestuur, bestaande uit o.a. de kring van Founders (thans Rabo en ASML). De Jury zal een afspiegeling vormen van de doelstellingen van het evenement. De organisatie wordt verzorgd door WTC/e Brainport.

Samengevat is het Brainport Ondernemers Prijzen Event een platform om te erkennen, inspireren, verbinden en te vieren, met als uiteindelijk doel het bevorderen van een bloeiende, innovatieve en duurzame ondernemersgemeenschap in de Metropoolregio.

Sponsoren

De Brainport Ondernemers Prijs is powered by.jpg