Woensdag 15 Mei

Ik wil mensen de kans geven om succesvol te worden

Als jongste telg uit een Indisch-Nederlands gezin kreeg Winny Hoffmann de kans om te gaan studeren. Een kans waar ze haar ouders en oudere broers en zussen nog altijd heel dankbaar voor is. “Mijn ouders die met hun kinderen uit Indonesië naar Nederland kwamen, hebben altijd keihard moeten werken. En dat gold ook voor mijn broers en zussen. Omdat zij al snel hun verantwoordelijkheid namen, mocht Winny gaan studeren. Waarmee de stevige basis werd gelegd die er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat ze nu de trotse directeur/eigenaar is van de Hoffmann Groep, bestaande uit vijf florerende BV’s, te weten Krings, W-dam, Winmix, spring & Dressuurstal Hoffmann en Winny Hoffmann Keukenstudio. Daarnaast heeft ze een eigen foundation die haar naam draagt en waarmee ze kansarme jongeren een kans geeft om hun talenten te kunnen ontplooien.

“Ik vind het heel belangrijk dat mensen de kans krijgen om zich te ontwikkelen en uiteindelijk gelukkig en succesvol te worden. Die kans heb ik gekregen en zie wat het mij heeft gebracht. En nu zeg ik niet dat dit voor iedereen is weggelegd om directeur van een groot concern te worden, maar ik ben er wel van overtuigd dat iedereen op zijn of haar manier succesvol kan zijn als ze de kansen die ze krijgen ook pakken. En met het pakken van die kansen wil ik mensen graag helpen, zoals de jonge talenten binnen mijn bedrijf. Ik heb een Young Managent Team samengesteld van talenten waarvan ik denk dat ze op termijn een belangrijke rol binnen mijn bedrijven kunnen gaan spelen. Want, hoewel ik nog lang niet van plan ben om te stoppen, is het natuurlijk wel zo dat ik en mijn huidige MT er niet jonger op worden. De boel op termijn verkopen, zit niet echt in de planning. Mijn dochter zal in mijn voetsporen treden en het bedrijf voortzetten, samen met mijn schoonzoon en mijn jonge Managers die ik aan het opleiden ben in verschillende functies. Omdat ik de continuïteit van mijn bedrijven wil waarborgen, is er natuurlijk niets mooier dan de leiding geleidelijk over te dragen aan de nieuwe generatie.”

En dus komen de “magnificent dertien” regelmatig bij elkaar om in een informele setting samen managementvraagstukken op te lossen. Stuk voor stuk vraagstukken waar ze ook in de praktijk van alledag tijdens hun werk mee te maken krijgen. De ene keer zijn ze algemeen van aard, soms bedrijfs- of functie-gerelateerd. Winny: “Het belangrijkste is dat ze leren. Ze kunnen leren van mij en mijn huidige team, maar ook zeer zeker van elkaar. En dat schept dan weer een band die er voor zorgt dat de ‘teamspirit’ enorm goed is. Iedereen heeft hetzelfde doel: zorgen dat dit mooie bedrijf op koers blijft. Nu, maar ook straks als ik er niet meer actief bij betrokken ben. Dan moet het team er klaar voor zijn om ons te vervangen. En daar heb ik alle vertrouwen in. Het zijn stuk voor stuk jonge mensen die weten waar ze mee bezig zijn en die onmiskenbaar talent hebben. Ik geef ze de kans om zichzelf te ontwikkelen en zo een hele mooie carrière op te bouwen binnen dit bedrijf. Of daarbuiten? Ja, daar heb je gelijk in. Ik kan mensen niet vastbinden, maar ik kan ze wel boeien en op deze wijze binden. Zoals ik dat met al mijn medewerkers doe. Mensen moeten graag voor ons willen werken. Dat is de basis van een goede werkrelatie. En hoe iemand dan die werkrelatie verder invult is heel persoonlijk. Sommige zijn ambitieus, anderen wat minder. Maar ook dan is er plaats binnen onze bedrijven om met heel veel voldoening je werk te kunnen doen.”

Kansen moet je zien en willen benutten. Maar dan moet je ze ook krijgen. Zoals Winny de kans kreeg om haar eigen bedrijf op te zetten en die kans met beide handen aangreep. Al was dat in het begin zeker niet gemakkelijk. “Ik kwam als vrouwelijke directeur van een bedrijf gespecialiseerd in grondwerken en bodemtechnieken in een echte mannenwereld terecht. En dat is de bouw tot vandaag de dag nog steeds. Het feit dat ik mijn positie heb weten te veroveren is een combinatie van het feit dat we een unieke propositie hebben dat niemand kan wat wij kunnen en het feit dat ik over enorm veel vakkennis beschik. Ik sta in een gesprek mijn mannetje. Tegelijkertijd heb ik me wel altijd gerealiseerd dat ik me aan moest passen aan de branche en niet andersom. Maar ik ben wel altijd mezelf gebleven. Zoals ik ook altijd een vrouw onder de mannen ben gebleven. En dat leverde me soms wel gefronste wenkbrauwen op als ik ergens binnenstapte, maar eenmaal in gesprek werd ik al snel de volwaardige gesprekspartner die ze tegenover zich wilden hebben. Hoewel ik denk dat wanneer ik een man was geweest, ik eerder en nog veel verder was gekomen in mijn loopbaan!!”
 

En dus is Winny anno 2024 een gerespecteerde en gewaardeerde ondernemer. Niet alleen onder branchegenoten, maar ook in de vele netwerkclubs en verenigingen waar ze lid van is. “Ik vind het belangrijk om mijn kennis en ervaring te delen. Zowel binnen mijn bedrijf in mijn YMT als daarbuiten. Ik vind het leuk om mensen op het spoor naar succes te zetten. En niet alleen zakelijk. Ik ben twee jaar geleden mijn eigen foundation gestart om kinderen, die door hun thuissituatie op allerlei manieren geen kansen krijgen, te ondersteunen. Kinderen die niet gezien worden omdat de financiële situatie thuis niet toereikend is om bijvoorbeeld een hobby uit te oefenen of om mee te gaan op schoolreis. Maar ook kinderen die niet de warmte en liefde krijgen, omdat ouders niet of in onvoldoende mate de aandacht kunnen geven. Soms door eigen keuzes, maar soms ook gedwongen door de situatie. Echt, je moet eens weten achter hoeveel ogenschijnlijk normale deuren, toch heel veel ellende en verdriet is. Met mijn stichting wil ik deze vergeten groep kinderen en hun ouders helpen. Ook kinderen met een talent die dat niet kunnen waarmaken omdat het geld er niet is, worden door onze foundation geholpen om hen te begeleiden naar de Olympische Spelen of een Wereld Kampioenschap. Samen met mijn netwerk en de mensen om me heen kunnen we echt het verschil maken en de kinderen die kansen bieden die ze anders niet krijgen. Een duwtje in de rug naar een hopelijk mooie toekomst.”

 

Bron: Brabant in Business