Dinsdag 06 Februari

De AI revolutie is niet meer te stoppen

en loflied op Eindhoven en WTC/e Brainport. Een leeuw in paarse kleding. Of een docent van de Fontys die ineens vloeiend Portugees spreek. Maar ook een vacaturetekst voor je bedrijf. Een samenvatting en analyse van een dik rapport. Of een zoekopdracht om aan de hand van gepubliceerde jaarstukken nieuwe klanten te vinden, die passen in je gewenste klantprofiel. De mogelijkheden die generatieve AI, waar ChatGPT op dit moment de bekendste en meest gebruikte toepassing van is, lijken eindeloos. En het einde van toepassingsmogelijkheden is nog niet in zicht. Zoals ook de kwaliteit van de output steeds beter, nauwkeuriger en dus betrouwbaarder wordt. De AI-revolutie is dan ook niet meer te stoppen was de boodschap van Danny Jonker, Twan Arts en Erdig Saꞔan, allen verbonden aan het Kenniscentrum Applied AI For Society van Fontys. Samen met de studenten Tijn Buurman en Stan de Brouwer namen zij de leden van WTC/e Brainport mee in de snelle ontwikkelingen van AI en ChatGPT in het bijzonder. Een onderhoudende en verdiepende masterclass en een sterk vervolg op de eerdere masterclass door WTC/e Brainport-lid Youseeq.

De AI-revolutie is op gang gebracht en niet meer te stoppen, dus doet u er goed aan om deze nieuwe technologieën u eigen te maken, was de heldere boodschap van het Fontys-team. Niet alleen omdat de markt van je verwacht dat je meegroeit met nieuwe trends en ontwikkelingen, maar ook omdat het je als ondernemer veel zal gaan brengen, bijvoorbeeld waar het gaat om efficiënt en nauwkeurig werken. Zo blijkt uit onderzoek dat mensen die gebruik maakten van AI-toepassingen niet alleen 25% sneller werken, maar ook 40 % nauwkeuriger. En deze percentages zullen alleen nog maar groeien als de AI-tools die grootschalig ontwikkeld worden nog betrouwbaarder en completer worden.  

Want dat is op dit moment natuurlijk nog een zwakke plek in de nieuwe technologie. De tools die je in kunt zetten voor bijvoorbeeld het creëren van content (tekst en beeld), genereren van informatie over bepaalde onderwerpen of het analyseren van data is sterk, zoniet volledig, afhankelijk van wat er (door anderen) is ingevoerd of wat je er zelf aan input instopt. En wat betreft dat laatste, pas daarmee op. Je begeeft je  in de meeste gevallen (zeker de gratis varianten) op een opensource-netwerk. Dat betekent dat je informatie deelt met anderen. Met als resultaat dat ‘what you find, is what you get’ nog altijd van grote invloed is op het resultaat. Zo is bijvoorbeeld de input van de grote Amerikaanse techbedrijven en de gebruikers uit de VS van grote invloed over hoe een verpleegster of brandweerman er uit ziet als je daar een afbeelding van laat genereren. Toch is de verwachting dat dit met de toename van het aantal gebruikers (dit gaat enorm snel) de diversiteit en kwaliteit van de output zal groeien.

Blijft de vraag naar een trustworthy AI omgeving onverminderd hoog. Is de informatie gegenereerd betrouwbaar en hoe zit het met de bescherming van gevoelige informatie? Blijf vooral je gezonde verstand gebruiken. Een foto van President JF Kennedy die zijn mobiele telefoon checkt, is natuurlijk niet echt. Maar een deepfake-video van een docent die je ineens in een compleet andere taal toespreekt is al wat lastiger te definiëren. Daar moet dus zeker nog een slag gemaakt worden. Zoals ook de privacy en de bescherming van bepaalde data belangrijke aandachtspunten zijn. We zien daarom dat op dit moment de overheid bezig is om een visie neer te leggen met betrekking tot AI. Ook zijn bedrijven die werken met gevoelige informatie bezig om eigen AI-omgevingen te ontwikkelen. Enerzijds omdat ze willen voorkomen dat medewerkers toch open netwerken in gaan zetten, anderzijds omdat ze wel zien dat er enorme efficiency-slagen gemaakt kunnen gaan worden. Zeker in het licht van de toenemende war on talent en het tekort aan medewerkers een belangrijke ontwikkeling.

Zoals AI in een veel breder perspectief bij kan gaan dragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn studenten van Fontys  druk met de vraag hoe chatbots intelligenter ingezet kunnen gaan worden. Bijvoorbeeld als eerste aanspreekpunt voor de gezondheidszorg en in het bijzonder een huisartsenpraktijk waarbij de chatbot verifieert wat de specifieke vraag is en hoe urgent de vraag is. Alvorens de assistente er naar kijkt en doorverwijst naar de huisarts.  Of in het onderwijs waar leerlingen en studenten met behulp van een chatbot vragen kunnen stellen en uitleg kunnen krijgen met betrekking tot bepaalde vakken. Zelfs het geven van ‘huiswerk’ kan zo’n virtuele leerkracht doen en daarmee de werkdruk verlichten van de docent. Met name de ontwikkeling van een reagerend AI-model naar een zelfstandig denkend AI-model is daarbij een nieuwe belangrijke stap voorwaarts. Het zou zelfs wel eens de medewerker van de toekomst kunnen worden.

Zover is het nog niet, maar dat de revolutie op gang is gebracht en zal niet meer gestopt worden, daar waren de aanwezige ondernemers na deze uitgebreide masterclass wel van overtuigd. Met vragen en opmerkingen konden en kunnen ze natuurlijk terecht bij het Kenniscentrum Applied AI For Society van Fontys. Zelf kijken kan natuurlijk ook op: Kenniscentrum Applied AI for Society (KCAI) | Fontys. Of raadpleeg natuurlijk de meest dichtbij zijnde AI-omgeving.