Vrijdag 19 Januari

Het roer om in aanpak burn-out?

Psychisch verzuim neemt in Nederland nog steeds toe, vooral bij jongeren en hoogopgeleide vrouwen. 60 Procent van het verzuim komt door dit psychische klachten, ondanks vele initiatieven op het gebied van preventie. Eindhovenaren Theo Mommers en Gerard Dekkers denken dat het tijd is om het over een andere boeg te gooien.

Psychische klachten, overspanning, stress, burn-out ,psychische verzuim: het wordt allemaal telkens weer op een stapel gelegd. De verwarrende terminologie rond mentale problemen vraagt om te beginnen om standaard definities en rapportages, die is er nu niet. Een duidelijk onderscheid tussen psychische problematiek en overbelastings-vraagstukken is daarbij essentieel. De traditionele rol van arbodiensten in preventie lijkt op dit moment onvoldoende. Dat komt omdat er feitelijk geen sprake is van medische problematiek. Overbelasting is vaak gerelateerd aan bepaalde gedragsfactoren, een gebrek aan vaardigheden of onjuiste keuzes die gemaakt worden in werk en/of privé. Inzicht en bewustwording op niet-medische terreinen moeten volgens ons worden vergroot bij arbodiensten. De lange wachtlijsten in de ggz voor zwaardere psychische problematiek en een te grote instroom van lichtere mentale klachten noodzaakt een herziening op de instroom. Door de afschaffing van de zogenaamde diagnosecode ‘SOLK’ kan de instroom van ‘overbelastingsvraagstukken’  stoppen. Ook zal dit een verlichting geven op het budget voor de gezondheidszorg.


Wat is eigenlijk de kernt van dit groeiende verzuim? Om te beginnen gaat het mis met het niet herkennen van vroege signalen door de persoon zelf. Wanneer wordt stress ongezond? Daar komt bij dat men bij stressgerelateerde klachten gewoon door gaat, men kan er zelf toch niets aan doen (denkt men). Ten derde is er vaak terughoudendheid bij de werkgever te vermelden uit angst voor mogelijke gevolgen.

Gastschrijvers

Theo Mommers en Gerard Dekkers komen uit Eindhoven en zijn werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg bij The Human Battery Company en MentesMe.

‘’Er zouden Centra voor Mentale Gezondheid moeten openen"

Wat zijn andere oplossingsrichtingen, die kunnen bijdragen aan een omwenteling van deze trend? Allereerst willen we pleiten voor de educatie in ‘menskunde’. Introductie van dit vak in beroepsopleidingen met een focus op stressbegrip, herkenning van stresssignalen en stresbeheersingstechnieken. Ook kunnen  werkgevers deze vorm van educatie opnemen in hun introductieprogramma’s voor nieuwe werknemers. Daarnaast bieden zelftesten inzicht in het psychische welzijn van werknemers. Deze moeten breed en gratis toegankelijk zijn. In de coronatijd kregen we in no-time de beschikking over een zelftest en dat leidde ook meteen tot actie. Daar kun je veel van vinden, maar het heeft erin ieder geval voor gezorgd dat minder mensen zijn besmet. Ook zijn wij voorstanders van Interne Mentoring Programma’s. Werknemers die als menstaal fit uit de test komen, kunnen getraind worden als mentoren. Zij ondersteunen collega’s met beginnende stress- of overbelastingssignalen, bevorderend voor een ondersteunende werkcultuur. Ten slotte zouden er Centra voor Mentale Gezondheid moeten worden opgestart. Vergelijkbaar met fitnesscentra, zouden deze centra zich richten op thema’s als slaap, ontspanning, voeding, stressbestendigheid, mindset en emotionele intelligentie. Wij begrijpen vanuit onze ervaring in het begeleiden van mensen met overspanning of burn-out klachten de impact van langdurig verzuim. We benadrukken het belang van preventie. Onze intentie is het verbreden van de discussie rondom mentale gezondheid.

 

Bron:Eindhovens Dagblad