Donderdag 28 September

Toekomstbestendig ondernemen doe je samen

Hoe ziet de toekomst van de moderne bank er uit, kijkend vanuit het perspectief van zakelijke relaties? Voor Eerke Hoven, directeur Grootzakelijk en Thijs de Langen, directeur MKB Rabobank in de regio Oost-Brabant was het antwoord op deze complexe vraag tamelijk eenvoudig. “Dat bepalen wij niet, maar dat bepalen onze klanten. Wat we in ieder geval wel zeker weten, is dat de rol van de bank in het algemeen en die van Rabobank in het bijzonder veranderd is en zal blijven veranderen”, stelt Eerke. “Simpelweg, omdat de wereld continu verandert en daarmee het speelveld van onze relaties. We staan met elkaar voor grote uitdagingen. Maar, voor ondernemers zijn veranderingen ook kansen. Veranderingen bieden mogelijkheden. Voor innovaties en nieuwe oplossingen”.

Wat dat concreet betekent voor Rabobank? Eerke: “Rabobank gelooft dat we samen die kansen beter kunnen pakken. Met ons netwerk brengen we ondernemers bij elkaar, delen we kennis en financieren we nieuwe mogelijkheden. Dat is toekomstbestendig ondernemen. We willen en moeten meer zijn dan alleen een kapitaalverstrekker”.

Meer dan financier

Eerke en Thijs zijn een belangrijke sparringpartner voor het regionale bedrijfsleven. En dat gaat volgens Thijs tegenwoordig veel verder dan puur het financiële vraagstuk. “Vragen rondom duurzaamheid, circulariteit, energietransitie, huisvesting, internationalisering, de veranderende arbeidsmarkt, het (dreigend) tekort aan grondstoffen, cybersecurity, digitalisering en veiligheid; het zijn zomaar wat issues op een rij waar de ondernemer mee te maken heeft. Het vinden van de juiste antwoorden is zeker voor bedrijven in het MKB, en starters in het bijzonder, heel lastig. Wij willen ze daarbij helpen door ze te koppelen aan de juiste adviseur met de nodige knowhow. Dat kan een professional binnen onze eigen organisatie zijn, maar ook iemand uit ons brede regionale, nationale en internationale netwerk.”

Helpen processen te versnellen

Eerke: “De regio Oost-Brabant, met in haar midden de succesformule Brainport, is misschien wel de belangrijkste regio in Europa als het gaat om (technologische) innovaties. Startups & scale-ups dragen in een belangrijke mate bij aan de oplossingen van maatschappelijke uitdagingen en zijn een belangrijke groeimotor voor de economie en werkgelegenheid. Rabobank juicht deze innovaties toe en helpt innovatieve ondernemers om toekomstbestendig te groeien. Niet in de laatste plaats omdat ze met hun innovaties invulling geven aan maatschappelijke vraagstukken. Neem de energietransitie, we kennen diverse startups en scale-ups die oplossingen bedenken en op die manier bijdragen aan het vervolmaken van deze transitie.”

Thijs: “Wij zien het ook als onze taak om te helpen transities te versnellen. Dat kunnen we natuurlijk op de klassieke manier doen via kredietverstrekking. Zo hebben we ook voor startups en scale-ups vaak passende financieringsoplossingen zoals een Rabo Innovatie Lening. Deze lening zetten we in als er nog geen bewezen resultaten, kasstroom of betalende klanten zijn. Als we vertrouwen hebben in het businessmodel dan denken we graag mee. Maar we hebben ook andere instrumenten om ondernemers verder te brengen. Zo organiseren we kennis- en inspiratiesessies, brengen ondernemers en investeerders uit ons netwerk bij elkaar en bieden specialistische kennis bij ondernemersvraagstukken. Dat is wat wij bedoelen met de inzet van kennis en netwerk en daarmee zijn we naast de traditionele financier, ook de adviseur en verbinder.”    

Dienstverlening optimaal georganiseerd

Eerke: “Om die rollen goed in te kunnen vullen, hebben we de afgelopen jaren in de kwaliteit van onze eigen dienstverlening geïnvesteerd. Daarnaast hebben we in het (bedrijven)ecosysteem van de Brainportregio één miljard euro extra geïnvesteerd om innovaties te stimuleren en verder te brengen. Ik durf rustig te stellen dat we op dit moment een organisatie hebben staan die, door de aanwezigheid van een brede kennis en kunde, aan elke ondernemer toegevoegde waarde kan leveren.  Thijs: “En niet alleen op inhoud, maar ook op relatie. ‘Ken je klant’ is een veelgehoord begrip, maar onze accountmanagers kennen ook echt de ondernemer en onderneming die ze in hun portefeuille hebben. En dat geldt andersom ook. De ondernemer weet wie hij of zij moet hebben en vaak is een telefoontje al voldoende om zaken geregeld te krijgen”. Eerke: “We acteren op duidelijke en korte doorlooptijden. Afgelopen week hadden we nog een mooi voorbeeld. Een relatie stuurt Thijs op woensdag een berichtje met een financieringsvraag. Thijs legt de vraag direct neer bij de juiste afdeling en persoon. Die gaat er mee aan de slag en vervolgens had onze relatie binnen drie dagen een financieringsvoorstel liggen”.

Ondernemen in dynamische regio

Ondernemers helpen toekomstbestendig te ondernemen, in een snelgroeiende regio door zelf ondernemend te zijn. Thijs: “Zeker in deze regio is dat van belang. Bedrijven groeien zo snel dat je er als bank bovenop moet zitten. Dat doen we op een proactieve manier’’. Thijs en Eerke hebben beiden een passie voor het financieringsvak. Bankieren is echt vakmanschap en daar hoort denken in oplossingen bij. Eerke: “We hebben 500 collega’s die voor onze zakelijke relaties in Brabant klaarstaan voor hun ondernemersvraagstukken. Kom gerust eens langs”.