Vrijdag 14 Juli

MKB moet de kracht van Brainport Regio nog meer gaan ervaren

Weet je wat ik nu zo leuk vind? Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik een interview heb gegeven. Ik heb veel meer mijn gedachten de vrije loop gelaten over de Brainport Regio. Wat de voordelen zijn voor de MKB-ondernemer in het algemeen en de leden van WTC/e Brainport in het bijzonder. En wat mijn rol als verbinder daarin kan en mag zijn. Niet in de laatste plaats vanuit mijn huidige rol als Strategisch Adviseur Regionale Samenwerking binnen Fontys. Maar natuurlijk ook als bestuurslid van WTC/e Brainport. Een functie waar ik door voorzitter Lars van der Hoorn ben gevraagd en waar ik met volle overtuiging ja tegen heb gezegd. Ik kan met mijn regionale en (inter)nationale netwerk namelijk een wezenlijke bijdrage leveren aan de ambitie van WTC/e Brainport om zich meer en meer te ontplooien tot internationale verbinder tussen de regio en de rest van de wereld.”

Rijke carrière

Om te weten wat Fancy van de Vorst kan toevoegen aan de groei van WTC/e Brainport is een blik op haar CV voldoende. Werkzaam op de afdeling Economische Zaken van de gemeente Eindhoven was ze getuige van de geboorte van de Brainport Regio. En al snel werd Fancy gegrepen door de internationale kansen die de regio als hart van kennis en technologie voor zichzelf creëerden. De liefde bleek wederzijds, want al snel werd ze betrokken bij programma’s met als doel startups en scale-ups, in de Brainport Regio in de volle breedte te faciliteren. Dat deed ze dusdanig goed dat ze vanuit de gemeente twee jaar werd gedetacheerd bij StartUpDelta (het tegenwoordige TechLeap) als COSTAprogrammamanager (COrporates & STArtups) waarvoor ze nauw samenwerkte met Neelie Kroes, prins Constantijn en vijftien multinationals. Een mooie tijd die werd afgesloten toen ze door de gemeente wederom gedetacheerd werd als manager investment international relations bij Brainport Development. Om vervolgens een korte tijd terug te keren binnen het gemeentelijk apparaat waarbij ze allerlei initiatieven op het gebied van onder andere Jeugdwerkeloosheid, kunst en cultuur heeft ontplooid.  Inmiddels is Fancy werkzaam als Strategisch Adviseur Regionale Samenwerking binnen Fontys. Ook maakt ze sinds kort deel uit van het algemeen bestuur van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL.

Bijdrage leveren aan Triple Helix

“Leuke en uitdagende functies die in heel veel opzichten bij me passen. Ik kan mijn netwerk, dat ik de afgelopen 21 jaar binnen allerlei functies heb opgebouwd, in de volle breedte inzetten. Daarnaast blijf ik in deze functie ambassadeur van de Brainport Regio. Dit alles met al doel een relevante bijdrage te leveren, vanuit Fontys en het onderwijs in het algemeen, aan de Triple Helix. Brainport staat immers bekend om de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Goed onderwijs en toegepast onderzoek is daarbij essentieel om te kunnen blijven excelleren binnen de bedrijven die je hier terugvindt. Fontys Hogeschool heeft als centrale strategie ‘Fontys for society’ samen werken aan maatschappelijke uitdagingen via onderwijs en (toegepast) onderzoek. Fontys heeft hiertoe een aantal kenniscentra en werkt via  hybride leer en onderzoekomgevingen met externe partners samen om hieraan vorm te geven, met studenten, onderzoekers en professionals. Met grote bedrijven en mkb.

 Daarom is de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid essentieel. Ik wil deze samenwerking graag versterken door de juiste mensen met elkaar in contact te brengen. Door bruggen te slaan en initiatieven te ontplooien. Maar dat kan alleen als je elkaars toegevoegde waarden leert kennen. Door met elkaar in contact te komen. En in dat traject wil ik als inhoudelijke verbinder graag een rol in spelen. Daar ligt mijn kracht.”

Onderdeel van de Brainport zelf afdwingen

Een rol die Fancy ook graag op wil pakken als bestuurslid van WTC/e Brainport. “Ik hoor vaak van MKB-ondernemers dat ze niets hebben met Brainport. Dat ze er geen voordeel aan ontlenen en dat de revenuen vooral ten goede komen aan de technologiebedrijven en hun toeleveranciers. Ik wil dat beeld graag nuanceren, omdat ik denk dat de hele regio, maar ook Nederland en Europa profiteren van de ontwikkelingen. Maar dan moet je er als ondernemer wel voor open staan om onderdeel te worden van het ecosysteem, want dat is hetgeen Brainport REGIO natuurlijk is. Ondernemers moeten daarbij niet vergeten dat het de mensen zijn die hier wonen en werken die het karakter bepalen. Een mooie mix van andere culturen en Brabantse gemoedelijkheid. Met als belangrijkste kenmerk dat je door zaken bespreekbaar te maken, van elkaar kunt leren om er zo allebei beter van te worden. En dat kan op heel veel meer gebieden dan dat je als MKB-ondernemer in eerste instantie denkt. Daar ben ik zeker van. Ik hoop dan ook oprecht dat de leden me weten te vinden als zij vragen hebben over hoe ze de kracht van de Brainportregio zelf kunnen ervaren. Ik help ze graag op weg.”