Vrijdag 24 Maart

i-team Global brengt revolutie in de wereld van schoonmaakmachine

De nominatie kwam niet geheel uit de lucht vallen. Twee jaar geleden was Frank van de Ven ook gepolst, maar toen zat hij met i-team Global in een figuurlijke grote schoonmaak die hij wilde afronden. Blij en bescheiden komt hij over. Bij complimenten over grote veranderingen in korte tijd, verwijst hij naar zijn ongeduldig karakter. Op de vraag of visie dan nog noodzakelijk is voor het behalen van succes, antwoord hij: “Ja, visie zorgt voor focus en voor duidelijkheid bij al je mensen. Het maakt dat ze sneller een keuze maken of ze met je mee willen gaan.”

Frank van de Ven was commercieel directeur bij Future Cleaning Technology (FCT) toen hij het familiebedrijf in 2008 overnam. Hij had er goed over nagedacht: het dealerschap moest op de schop omdat hij aan relevante relaties wilde bouwen. “Dealers zijn uitwisselbaar, ik wilde een familieband, een betekenisvolle relatie: verkering, samenwonen en misschien wel trouwen”, omschrijft Van de Ven. Op 1 januari 2009 zette hij een grote stap en benutte de mogelijkheid om in China een wholly foreign-owned enterprise op te richten. Zo kon hij het Nederlandse denken in de Chinese wereld overbrengen en voor honderd procent aan het stuur zitten. “De risicovolle omzetting van dealers naar partners – dat is nogal wat, we moesten van honderden mensen afscheid nemen omdat we met een beperkte groep mensen intensieve relaties wilden aangaan – was het begin van succes. De draai van de distributie zorgde ervoor dat we minder vaste kosten kregen en dus flexibeler waren. In China leveren suppliers bovendien sneller dan in het Westen, dus hadden we ook minder werkkapitaal en minder geld in voorraden zitten. Deze twee factoren gaven ons meer bewegingsvrijheid om de transitie naar partners door te zetten en het denken van producten naar concepten en oplossingen te realiseren”, legt Van de Ven uit.

Amerikaanse partner

In 2013 kwam Van de Ven met zijn Amerikaanse zakenpartner Bill Allen overeen dat deze 50% van de aandelen van moederbedrijf FCT overnam met inbreng van al zijn activiteiten en een flinke financiële injectie. Met het geld is het huidige Inspiration Center gebouwd. Daarin vinden alle te bedienen marktsegmenten een test-decor (realistisch nagebouwde omgevingen, bijvoorbeeld een ziekenhuiskamer, hotelkamer, supermarktstraten) waar naar hartenlust kennis uitgewisseld en machines uitgetest kunnen worden. Het Center is ontworpen om grote groepen bezoekers te ontvangen, te informeren, te trainen en te entertainen. Het totaalconcept van een kantoor aan huis is onder invloed van de familieband-gedachte ver doorgevoerd, inclusief fitnessroom, bar, keukens en inrichting van de buitenruimte.

 

Ontstaan i-team

“In 2014 was de transitie voltooid. Toen hebben we de partnerstructuur een naam gegeven, ze werden allemaal i-partners. De ‘i’ staat voor inquire, inspire en innovate. De eerste, het luisteren naar klanten en potentiële klanten, is het belangrijkste, maar vervolgens moet je er met een glimlach, inspire, iets mee doen, namelijk het omzetten naar een concept: je moet blijven innoveren. De verloving was een feit”, aldus Frank van de Ven. “In 2016 zijn we begonnen met het verdiepen van onze relatie met de i-partners tot een i-team member. Waarbij ‘team’ staat voor ‘together everybody achieves more’”.

Schoner, sneller, groener…

“Onze productvisie is erop gericht mensen anders te laten nadenken over schoonmaken. We letten op schoner, sneller, groener en veiliger werken met onze machines, en vellen dan een eindoordeel samen met onze klanten of dat ook beter is. We willen het onzichtbare (vuil) zichtbaar maken. Dat begint met i-know: hoeveel bacteriën zijn er op een bepaald oppervlak? Snelheid heeft impact in landen met hoge uurlonen. Groener maken we onze planeet door het project ‘Een liter voor een liter’. Onze machines zijn genormeerd voor een specifiek waterverbruik, en we ontwerpen zo zuinig mogelijk. Als ze bij ons de deur uitgaan, wordt dat jaarlijkse verbruik aan onze planeet teruggegeven door nieuwe waterputten in Afrika te slaan. We doneren nu 400 miljoen liter per jaar en 20 liter water per dag is nodig om iemand in leven te houden”, rekent Van de Ven voor. “Duurzaamheid is verder terug te vinden in onze zonnecollectoren die meer produceren dan we nodig hebben. Daarnaast ondersteunt onze Stichting i-support goede doelen in Eindhoven en Veghel, en participeert in de Stichting we-support. Daarin werken 5 stichtingen samen aan projecten gericht op kinderen en mensen in moeilijke omstandigheden.”

De komende tien jaar werkt i-team Global aan uitbreiding van 70 partners naar 120. “En we voelen de noodzaak ons nog meer te omringen door data”, besluit Fran van de Ven.

www.i-teamglobal.com