Dinsdag 09 Januari, 16:00 - 19:00

The New Horizon!

  • cobalt
  • lithium
  • platinum
  • wtc/e brainport

The New Horizon 2024

Jong én oud, van student tot ondernemer, de 10e editie van de nieuwjaarsbijeenkomst van de Brainport regio: The New Horizon trok een breed en kleurrijk publiek. Met bijna 1.000 bezoekers, studententeams die hun uitvindingen demonstreerden, drie jonge studenten op het podium en een inspirerende deels gezongen speech van voorzitter van Stichting Brainport, Jeroen Dijsselbloem, was de avond een groot succes.

Directeur van Brainport Development, Paul van Nunen, betrad met drie studenten van achtereenvolgens het Summa College, Fontys en de TU/e het podium. De studenten spraken ieder hun wens voor de regio uit. Die wensen varieerden van aandacht voor en het volledig erkennen van de enorme meerwaarde van mbo’ers voor onze samenleving, de noodzaak om al vroeg in de opleiding een relatie te leggen tussen bedrijfsleven en onderwijs en het enorme belang van het doorbreken van bubbels en zorgen voor voldoende studentenhuisvesting zodat studenten van alle niveaus met elkaar kunnen samenleven.

Een regio waar muziek in zit
In zijn speech noemde Jeroen Dijsselbloem Brainport een regio waar muziek in zit. Hij ging in op de enorme kracht van de Brainportregio die met haar grote innovatieve kracht een voorname rol vervult zowel nationaal als internationaal. Ook noemde hij het belang van het continueren van de goede samenwerking met Den Haag en Brussel. Daarbij verwees hij naar een brief aan de informateur die de dag daarvoor was verzonden. Ook stond hij stil bij de opgaven in de regio op het vlak van het bouwen van betaalbare woningen, bereikbaarheid, talentontwikkeling en het stimuleren van kansengelijkheid. Daarvoor zijn publiek-private fondsen in ontwikkeling.

Brainport voor Elkaar
Ook benoemde Dijsselbloem Brainport voor Elkaar, de sociale agenda van de Brainport regio, een initiatief dat hij vorig jaar tijdens The New Horizon aankondigde. In een jaar tijd is er enorm veel gebeurd. Naast klinkende resultaten zoals de inzet van honderden bedrijfsvrijwilligers, de preventie van schulden, het vergroten van basisvaardigheden op de werkvloer en twee grootse campagnes, kondigde hij aan dat de governance van Brainport voor Elkaar staat. Het initiatief gaat verder als vereniging en al ruim 60 bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en gemeenten hebben zich aangesloten.

Dijsselbloem eindigde zijn toespraak met zijn wens dat we de unieke manier van samenwerken in de regio blijven continueren en introduceerde een clublied voor de regio van de band Bots:

 

“Dan zullen we werken 
Zeven dagen lang 
Ja zullen we werken 
Voor elkaar

Dan is er werk voor iedereen 
Dus werken we samen 
Zeven dagen lang 
Ja werken we samen 
Niet alleen 

 

Laten we die spirit in 2024 vasthouden. 
Dan rest mij u uit te nodigen voor een toast … op het nieuwe Jaar. “

Hieronder een sfeerimpressie van het evenement